Ανακοινώσεις

2/1/2019 Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3/2018, που αφορούν θέση Νηπιαγωγού, Βρεφονηπιοκόμου και Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής.
Κατεβάστε τα αποτελέσματα από εδώ.

29/9/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια κεντημένων γραβατών που θα χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικά του ΑΠΘ.Οι προμηθευτές θα αναλαμβάνουν την προμήθεια γραβατών που θα φέρουν εντός της ύφανσης το δημιουργικό που θα τους δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, τη συσκευασία τους και την παράδοση τους στους χώρους της ΕΑΔΠ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

19/5/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια εκτυπωμένων αναμνηστικών αντικειμένων. Οι προμηθευτές θα αναλαμβάνουν την προμήθεια των αντικειμένων, την εκτύπωση τους με το δημιουργικό που θα τους δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, τη συσκευασία τους και την παράδοση τους στους χώρους της ΕΑΔΠ.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

1/2/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια χαρτικών, αναλωσίμων και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων της και των λοιπών τμημάτων της, και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους να υποβάλουν επικαιροποιημένες προσφορές. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός ποιότητας, εμπορευσιμότητας, τιμής, τρόπου πληρωμής και διανομής των προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

19/10/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, με την παρούσα, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφορές προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων προϊόντων, για τις ανάγκες λειτουργίας των κυλικείων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210} από 09:00 έως και 13:00. Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια : συνδυασμού ποιότητας (βάσει δειγματισμού των προσφερομένων προϊόντων) και τιμής, εξοπλισμού/μηχανισμού υποστήριξης, πολιτικής προώθησης πωλήσεων εκάστου προμηθευτή και βέβαια ύπαρξης πιστοποιητικών ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι, ανά κατηγορία προϊόντων, μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές αφορούν κατηγορίες και προϊόντα που αναφέρονται στον παρακάτω « Πίνακα Προϊόντων », με δυνατότητα κάλυψης παραπάνω της μιας κατηγορίας, καθώς και άλλα προϊόντα που μπορεί να ενδιαφέρουν αντίστοιχα καταστήματα.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

 
       
    Παλαιότερες Ανακοινώσεις  

 

Η ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι υπό κατασκευή.