Παλαιότερες Ανακοινώσεις

10/7/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για τεχνικές εργασίες, για την ανακαίνιση διαμερίσματος περίπου 90τ.μ. στην οδό Αλεξάνδρου Σβώλου αριθμός 27 , 1ος όροφος που θα χρησιμοποιηθεί για διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ.Οι προσφορές θα κατατίθενται αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

13/6/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης ΑΠΘ, στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστών, για το διάστημα από 27/06/2018 έως 02/09/2018 (κατά το διάστημα 27/06/2018 έως και 16/08/2018 δύο (2) ναυαγοσώστες και κατά το διάστημα 17/08/2018 έως και 02/09/2018 ένας (1) ναυαγοσώστης).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ. Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

8/6/2018  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και μέχρι τις 11:00 π.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 991138, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

22/5/2018 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ. Α.Ε., (στο εξής «ΕΑΔΠ ΑΠΘ») προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του Εστιατορίου, που λειτουργεί εντός του χώρου της Πανεπιστημιακής κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στις 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. Στα Γραφεία της Εταιρείας (Προαύλιο 1ου ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ- τηλ. 2310 995210).
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.
Κατεβάστε τα παραρτήματα της διακήρυξης από εδώ.

22/5/2018  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ΑΕ, (στο εξής «ΕΑΔΠ ΑΠΘ») προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του χώρου του Αναψυκτηρίου, που λειτουργεί εντός της Κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ στις 4 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. Στα Γραφεία της Εταιρείας (Προαύλιο 1ου ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ, τηλ. 2310 995210).
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.
Κατεβάστε το παράρτημα της διακήρυξης από εδώ.

4/5/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ» στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Τεύχος Στατικής Μελέτης. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 16 Μαΐου 2018. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 24 Μαΐου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση επικοινωνήστε με τον κο Διογένη Διονυσιάδη στο τηλ. 2310 991365 ή για πληροφορίες τεχνικής φύσης με τον κο Σάββα Χατζηγεωργίου στο τηλ 2310 996808.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.
Κατεβάστε τo τεύχος μελέτης από εδώ.

4/5/2018  ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών: • Ιατρού • Νοσηλευτή/Βοηθού Ιατρού για την κάλυψη αναγκών επείγουσας ιατρικής (ενδεικτικά, συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης, κ.α.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των παραθεριστών, επισκεπτών και εργαζομένων στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης ΑΠΘ, στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, για το διάστημα από 27/06/2018 έως 02/09/2018. Η υποβολή των βιογραφικών και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνεται αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 20 Μαΐου 2018. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Αναψυκτηρίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τετραμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09.00 π.μ.- 14.00 μ.μ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310991138, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.
Κατεβάστε το παράρτημα της διακήρυξης από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια 14 επιτοίχιων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων χωρητικότητας 80L (λίτρων), για τις ανάγκες της Πανεπιστη-μιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το έργο της αποκομιδής των φυτικών υλών (φύλλα, κλαδιά, χόρτα) από την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, προς τον κατάλληλο για τούτο χώρο απόθεσης.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη μίσθωση και την τοποθέτηση μιας εξέδρας διαστάσεων 6 Χ 5,75 Χ 1.30 με μια σκάλα ανόδου, στον χώρο της Πανεπι-στημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, για το χρονικό διάστημα από 27/06/2018 έως 27/07/2018, για την υποστήριξη μουσικών εκδηλώσεων. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια εκτυπωτή EVOLIS Primacy SS, καθώς και αναλωσίμων για αυτόν και για τους εκτυπωτές EVOLIS PEBBLE 4 της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί του ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια 3 κεντρικών μονάδων Η/Υ, καθώς και περιφερειακών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τον εφοδιασμό της Γραμματείας της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια πιστοποιημένων πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικών σταθμών, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και μπαταριών. Επίσης, για την συντήρηση: πυροσβεστικού συγκροτήματος, πυροσβεστήρων, πινάκων ασφαλείας, συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής (μαγειρεία), στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού, φωτιστικού εξοπλισμού, backline όπως περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω και την παροχή υποστήριξης μουσικών εκδηλώσεων, για το χρονικό διάστημα 27/06/2018 έως 27/07/2018 στον χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/5/2018  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Εστιατορίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310991138, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/ για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.
Κατεβάστε τα παράρτηματα Α1 και Α2 της διακήρυξης από εδώ.

3/5/2018  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Παντοπωλείου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και μέχρι τις 12:00μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310991138, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

3/5/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου «τοίχου» , για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, ειδικότερα την προμήθεια 2 κλιματιστικών ισχύος 12.000 BTU και την προμήθεια 8 κλιματιστικών ισχύος 9.000 BTU. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 11 Μαΐου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

2/5/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργασία με ειδικό σύμβουλο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την πλήρη εναρμόνισή της με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 μέχρι και τις 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 14 Μαΐου 2018. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Π.Μ.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

23/4/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 11/05/2018. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, για τη θέση ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας) στη διεύθυνση http://eadp.auth.gr/node/33, έως τις 7 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Π.Μ. (η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης). Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους κάνοντας χρήση των υποδομών της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, κατόπιν επικοινωνίας (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00, Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

17/4/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση υπάρχοντος μικρού κτιρίου - περιπτέρου, εξωτερικών διαστάσεων 6,25 x 6,30 μέτρων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό κατάστημα. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 27 Απριλίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

17/4/2018 Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Έναρξη εγγραφών για το σχολικό έτος 2018-2019.Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2018-2019 στις παρακάτω ημερομηνίες: από Τρίτη 2 Μαΐου έως και Πέμπτη 31 Μαΐου στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (Πανεπιστημιούπολη, όπισθεν ΑΧΕΠΑ) και ώρες 7:30 - 17:00.
Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.

29/3/2018 .Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τεχνικές εργασίες, εργασίες ευπρεπισμού και προμήθειας υλικών για την αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 20 Απριλίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/3/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για την καθαριότητα του υπαίθριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 18/06/2018 έως και 02/09/2018.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως και 15:00μ.μ. μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/3/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη φύλαξη επί 24ώρου βάσεως, του εσωτερικού και περιμετρικού χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 18/06/2018 έως και 02/09/2018. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) καθημερινά από τις 09:00 π.μ έως και 15:00μ.μ. μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/3/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τη διοικητική υποστήριξη προετοιμασίας και λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για την κατασκηνωτική περίοδο του 2018.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) καθημερινά από τις 09:00 π.μ έως και 15:00μ.μ. μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/3/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την τεχνική υποστήριξη προετοιμασίας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για το χρονικό διάστημα 01/04/2018 μέχρι 31/12/2018.Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφoντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) καθημερινά από τις 09:00 π.μ έως και 15:00μ.μ. μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/3/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την συντήρηση δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων γραφείου και πιο συγκεκριμένα ενός KYOCERA KM 3050 και KYOCERA MITA KM-2050 που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

22/2/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την περιποίηση του δάσους της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφoντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

1/2/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την προμήθεια 200 μεταλλικών press papier, καθώς και των αντίστοιχων κουτιών. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

31/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την τεχνική υποστήριξη προετοιμασίας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για το χρονικό διάστημα 15/02/2018 μέχρι 31/12/2018. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφoντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., μέχρι τις 09 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

31/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη φύλαξη επί 24ώρου βάσεως, του εσωτερικού και περιμετρικού χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 18/06/2018 μέχρι και 31/08/2018. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφωντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 π.μ έως και 15:00μ.μ. μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

31/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης, της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

31/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για την καθαριότητα του υπαίθριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 18/06/2018 μέχρι και 31/08/2018. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210)από 09:00 π.μ. έως και 15:00μ.μ. μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

29/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τη διοικητική υποστήριξη προετοιμασίας και λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για την κατασκηνωτική περίοδο του 2018. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., μέχρι τις 09 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

29/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, όπως ηλεκτρολογικά, οικοδομικά, σιδηρικά, υδραυλικά κλπ. υλικά και προϊόντα, για επισκευές και αποκαταστάσεις των ζημιών των εγκαταστάσεών της. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφωντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 15:00μ.μ., μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

25/1/2018 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολάβους δασικών έργων όλων των κατηγοριών, να υποβάλλουν προσφορές για τη μελέτη αναδάσωσης, εξυγίανσης και συντήρησης του υφιστάμενου δάσους της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2018.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

19/12/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες ηλεκτρολόγους , υδραυλικούς και ψυκτικούς, για εργασίες συντήρησης στα κυλικεία που διαχειρίζεται και στα γραφεία της, κατά την διάρκεια του νέου έτους (Ιανουάριος 2018 - Δεκέμβριος 2018). Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

19/12/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ετήσια (Ιανουάριος 2018 έως Δεκέμβριο 2018), τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των ταμειακών μηχανών που διαθέτει, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

29/9/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ετήσιο πρόγραμμα εντομοκτονίας- μυοκτονίας, τουλάχιστον δώδεκα εφαρμογών, από Οκτώβριο 2017 έως Δεκέμβριο 2018, στους χώρους των έξι κυλικείων που διαχειρίζεται (Νομικής, Πολυτεχνείου, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Σχολής Θετικών Επιστημών, Φιλοσοφικής, Αγροκτήματος). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

19/9/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ανάλυση δειγμάτων: Α. νερού της βρύσης για φυσικοχημική (συμπεριλαμβανομένου και μέταλλα βαρέως τύπου) και μικροβιολογική ανάλυση και Β. τροφίμων (σάντουϊτς) μικροβιολογική ανάλυση. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/9/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

25/7/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ να δηλώσουν την επιθυμία τους για εργασία, για την κάλυψη πιθανών αναγκών που θα προκύψουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους αποκλειστικά στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ στη διεύθυνση https://www.auth.gr/forma_eadp μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.
Πατήστε εδώ για την ηλεκτρονική αίτηση.

14/7/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ • Τιμή εκκίνησης προσφορών 1.500 ευρώ • Με δυνατότητα εκμίσθωσης μερικώς εξοπλισμένου Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

14/7/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση θυρών διαφυγής στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

14/7/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον έλεγχο και τη συντήρηση των συστημάτων συναγερμού και ασφαλείας του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

14/7/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για την προμήθεια 10 πλαστικών κάδων απορριμμάτων , χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

10/7/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων τύπου laminate στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

4/7/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη-τες για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της, ενδεικτικά διεξαγωγή εκδηλώσεων σε αίθουσες του ΑΠΘ, σε εξωτερικούς χώρους κ.α. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο τηλ. 2310991365 (Γραφεία ΕΑΔΠ, 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/6/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1568/1985, ν. 3850/2010, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, για τους εργαζόμενους της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στην έδρα και στα υποκαταστήματά της για το διάστημα από 01/10/2017 έως 31/12/2018. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2017 (Παράταση).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/6/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον καθαρισμό των κάτωθι χώρων: του υπαίθριου χώρου Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και των χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 01/07/2017 μέχρι 31/12/2017, από πεσμένα κλαδιά ή τα προερχόμενα αντικείμενα λόγω ακραίων φυσικών φαινομένων. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 28 Ιουνίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/6/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ • Τιμή εκκίνησης προσφορών 1.500 ευρώ • Με δυνατότητα εκμίσθωσης μερικώς εξοπλισμένου Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

20/6/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών πιστοποιημένων πυροσβεστικών σταθμών, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και μπαταριών. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/6/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη-τες για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της, ενδεικτικά διεξαγωγή εκδηλώσεων σε αίθουσες του ΑΠΘ, σε εξωτερικούς χώρους κ.α. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

9/6/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια τόνερ, τύμπανων, μελανοταινιών , για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 13 Ιουνίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

8/6/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια σκηνών , σκίαστρων & υποστρωμάτων, για την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) είτε με φάκελο που κατατίθεται στα γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

18/5/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την σύναψη σύμβασης για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά περίπτωση, στα υποκαταστήματά της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 15.00μ.μ. μέχρι τις 26 Μαΐου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

9/5/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές EVOLIS PEBBLE 4 της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 19 Μαίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

5/5/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Παντοπωλείου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και μέχρι τις 12:30μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών και έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

2/5/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια 14 κουρτινών διαστάσεων 4,5μ x 2,60μ, στην κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 5 Μαίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

28/4/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια των παρακάτω εκτυπωμένων αντικειμένων: 1. T-shirt ανδρικό – γυναικείο, βαμβακερό 100%, 150γρ ή βαρύτερο, λευκό σε διάφορα μεγέθη. Ποσότητα 3000 τεμάχια. 2. Καπέλο τύπου τζόκεϋ, λευκό, πεντάφυλλο – βαμβακερό με ρυθμιζόμενο μέγεθος. Ποσότητα 3000 τεμάχια. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 05 Μαϊου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

10/4/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση στις βάσεις υφιστάμενης συστοιχίας, 34 επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών διαστάσεων 2.00Χ1.00μ, τεσσάρων παροχών με κύκλωμα αντιψυκτικού υγρού, στην κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 21 Απριλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

10/4/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την περιποίηση του δάσους της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210), από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 12 Απριλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

10/4/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πιθανών αναγκών σε παιδαγωγικό προσωπικό (νηπιαγωγούς ΑΕΙ, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής ΑΕΙ, βρεφονηπιοκόμους ΤΕΙ), κατά το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (Ιούλιος 2017) ή /και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ:
Σελίδα Παιδικού Κέντρου

7/4/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

27/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για την καθαριότητα του υπαίθριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 10/06/2017 μέχρι 31/08/2017. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 13.00μ.μ. μέχρι τις 07 Απριλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

27/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη φύλαξη επί 24ώρου βάσεως, του εσωτερικού και περιμετρικού χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 30/06/2017 μέχρι και 31/08/2017. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210), από 09.00 π.μ έως και 13.00μ.μ. μέχρι τις 07 Απριλίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

27/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την περιποίηση του δάσους της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210), από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

23/3/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 05 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

21/3/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την κάλυψη της ανάγκης υποστήριξης λειτουργίας της Κατασκήνωσης Καλάνδρας με ένα ασθενοφόρο όχημα, συνοδεία οδηγού-νοσοκόμου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής διαβίωση των φοιτητών στις εγκαταστάσεις της κατά το μήνα Ιούλιο 2017. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός κόστους και όρων συνεργασίας. Οι επικρατέστεροι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

7/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για το χρονικό διάστημα 15 Μαρτίου 2017 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2017. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

7/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τη Διοικητική Υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2017 μέχρι 15 Ιανουαρίου 2018. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210), από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά εργολάβο αποκομιδής των φυτικών υλών (φύλλα, κλαδιά, χόρτα) από την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας, προς τον κατάλληλο για τούτο χώρο απόθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση camping@auth.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Κριτήρια επιλογής αποτελούν, τόσο το κόστος και ο όγκος αποκομιδής ανά δρομολόγιο, όσο και η κατοχή, αποδεδειγμένα, του αναγκαίου εξοπλισμού (φορτωτής & φορτηγό), καθ’ όλη της διάρκεια του έργου, είτε ιδιοκτησίας του, είτε μισθωμένο .
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

2/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την κάλυψη της ανάγκης υποστήριξης λειτουργίας της Κατασκήνωσης Καλάνδρας με ένα ασθενοφόρο όχημα, συνοδεία οδηγού-νοσοκόμου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής διαβίωση των φοιτητών στις εγκαταστάσεις της κατά το μήνα Ιούλιο 2017. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2017. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός κόστους και όρων συνεργασίας. Οι επικρατέστεροι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

2/3/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση θυρών διαφυγής στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2017. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής, άμεσης διαθεσιμότητας και τεχνικής επάρκειας για την εγκατάσταση.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/2/2017 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του Κυλικείου Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

17/2/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργασία με ειδικό σε θέματα δημοσίων σχέσεων και διαδικασιών μάρκετινγκ, για την υποστήριξη χορηγιών από επιχειρήσεις που θα ήθελαν να διαφημίσουν/ προβάλλουν/ προωθήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες τους, εντός των χώρων (κυλικεία, κατασκήνωση Καλάνδρας) που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των παρόντων ή και μελλοντικών δραστηριοτήτων της. Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/1/2017 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν βιογραφικά, για θέση μπουφετζή, στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία . Τα βιογραφικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των κυλικείων. Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

20/12/2016 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: Κυλικείου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι τις 11:00 π.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε τη Διακήρυξη από εδώ.

16/12/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη διασκευή του Ε.Ι.Χ. NISSAN, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΒ 3594, σε όχημα ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού για τη μεταφορά δύο (2) αναπηρικών αμαξιδίων χωρίς κινητήρα ή ενός (1) με κινητήρα, καθώς και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

7/12/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η ΕΑΔΠ του ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την υλοποίηση έργου που αφορά την τοποθέτηση, σύνδεση και ασφάλιση 17 προβολικών μηχανημάτων από την οροφή, σε αντίστοιχα 17 αίθουσες διδασκαλίας εντός της Πανεπιστημιούπολης. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

21/11/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην έδρα και στα υποκαταστήματά της για το διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 15.00μ.μ. μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

11/11/2016 Η ΕΑΔΠ του ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την υλοποίηση έργου που αφορά την τοποθέτηση και σύνδεση, 17 προβολικών μηχανημάτων, στην οροφή και την προστασία τους με μεταλλικό κουτί βιδωμένο στην οροφή, σε αντίστοιχα 17 αίθουσες διδασκαλίας εντός της Πανεπιστημιούπολης. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

9/11/2016  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: Κυλικείου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ . Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310 995283, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://eadp.ad.auth.gr/, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε τη Διακήρυξη από εδώ.

4/11/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες ηλεκτρολόγους , υδραυλικούς και ψυκτικούς, για εργασίες συντήρησης στα κυλικεία που διαχειρίζεται και στα γραφεία της, κατά την διάρκεια του νέου έτους (Ιανουάριος 2017 - Δεκέμβριος 2017). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

12/10/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ - ΕΩΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 . Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ετήσιο πρόγραμμα εντομοκτονίας- μυοκτονίας, τουλάχιστον δέκα εφαρμογών, από Οκτώβριο 2016 έως Σεπτέμβριο 2017, στους χώρους των πέντε κυλικείων που διαχειρίζεται (Νομικής, Πολυτεχνείου, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Σχολής Θετικών Επιστημών, Αγροκτήματος). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

19/9/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια τυπωμένων αναμνηστικών αθλητικών στολών για τα αθλήματα ποδόσφαιρο, μπάσκετ (μονής και διπλής όψης), βόλεϋ γυναικών και γενικής προπόνησης.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

15/9/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την προμήθεια είκοσιπέντε (25) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών δεκαοκτώ (18) προβολικών μηχανημάτων (projectors) και μίας (1) οθόνης προβολής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Η ΕΑΔΠ δύναται να επιλέξει διαφορετικό προμηθευτή για κάθε ζητούμενο είδος. Κύριο κριτήριο αξιολόγησης είναι η τιμή αγοράς, ενώ θα αξιολογηθούν η ποιότητα και οι προδιαγραφές και ο τρόπος πληρωμής. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

29/8/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεσσάρων (4) προβολικών μηχανημάτων (projectors). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

21/7/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τεχνική υποστήριξη και ετήσια συντήρηση των ταμειακών μηχανών που διαθέτει, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

21/7/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων τύπου laminate στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ.Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 28 Ιουλίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

21/7/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες στεγανοποίησης και τροποποίησης του κλιμακοστασίου του κυλικείου της Πολυτεχνική Σχολής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016. Για
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

21/6/2016 Παράταση έως 8 Ιουλίου. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για εγκατάσταση ERP προγράμματος εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 8 Ιουλίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

13/6/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη-τες για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιήσει για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων σε αίθουσες του ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διονυσιάδη Διογένη στο 2310991365.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

7/6/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες σε τρία κυλικεία που διαχειρίζεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης και πιο συγκεκριμένα στα κυλικεία της Νομικής, της Πολυτεχνικής Σχολής και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η εμπειρία, η τιμή, η διαθεσιμότητα και οι όροι συνεργασίας. Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

3/6/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: Αναψυκτηρίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τετραμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 10:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310995210), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την Διακήρυξη από εδώ.

3/6/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: Εστιατορίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 10:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310995210), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την Διακήρυξη από εδώ.

2/6/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την πιστοποίηση κατά το πρότυπο CODEX ALIMENTARIUS (HACCP) στα τέσσερα κυλικεία που διαχειρίζεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης και πιο συγκεκριμένα για τα κυλικεία της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Νομικής Σχολής και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 8 Ιουνίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

30/5/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι ζητείται να στείλουν τιμές μίσθωσης του εξοπλισμού, εντός Θεσσαλονίκης ανά ημέρα μίσθωσης. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, οι υπηρεσίες εγκατάστασης και ο χειρισμός των μηχανημάτων στην εκδήλωση από συνεργάτη του προμηθευτή. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές, μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 17 Ιουνίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310 991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

27/5/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη πιθανών έκτακτων αναγκών σε παιδαγωγικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ, κατά το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (Ιούλιος 2016) ή /και κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ
Σελίδα Παιδικού Κέντρου

24/5/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη φύλαξη επί 24ώρου βάσεως, του εσωτερικού και περιμετρικού χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ στο Ποσείδι Χαλκιδικής, κατά την περίοδο από 24-06-2016 μέχρι 31-08-2016. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00μ.μ. μέχρι τις 31-05-2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

24/5/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την καθαριότητα του υπαίθριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ στο Ποσείδι Χαλκιδικής, κατά την περίοδο από 20-06-2016 μέχρι 01-09-2016. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00μ.μ. μέχρι τις 31-05-2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

12/5/2016 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: Αναψυκτηρίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τετραμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και μέχρι την 13η μ.μ. ώρα. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310995210, κα Γεωργακούδη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την Διακήρυξη από εδώ.

12/5/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν βιογραφικά, για θέση μπουφετζή, στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Τα βιογραφικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των κυλικείων που πιθανόν να προκύψουν από τον Σεπτέμβριο 2016. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: 1. Προϋπηρεσία σε πόστο παραγωγής καφέ και κρύου σάντουιτς 2. Κάρτα υγείας σε ισχύ 3. Παρακολούθηση σεμιναρίου με αντικείμενο την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (σεμινάριο ΕΦΕΤ - HACCP). Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 22 Μαΐου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.

22/4/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης περιμετρικά του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 27 Απριλίου 2016.
Κατεβάστε την Πρόσκληση από εδώ.
Κατεβάστε το Υπόδειγμα από εδώ.

6/4/2016 Η Εταιρεία προκηρύσσει διαγωνισμό για τον ανασχεδιασμό του Λογοτύπου του ΑΠΘ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε γραφιστικές εφαρμογές εμπορικής χρήσης για την ανάπτυξη νέας σειράς αναμνηστικών για τις ανάγκες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έργα τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Παρασκευή 20 Μα'ϊου 2016 και μέχρι τις 15:00 μ.μ., στη διεύθυνση της Εταιρείας, με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ»,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες στο τηλ. 2310 995210).
Κατεβάστε την Πρόσκληση Συμμετοχής από εδώ.
Κατεβάστε την ΑίτησηΣυμμετοχής του διαγωνισμού από εδώ

24/3/2016 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ να υποβάλουν βιογραφικά για εργασία στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Τα βιογραφικά θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των κυλικείων. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η ενεργή φοιτητική ιδιότητα , η διαθεσιμότητα για εργασία και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 5 Απριλίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

9/3/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση ενός καινούριου οχήματος, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, για τις ανάγκες μετακινήσεων της Εταιρείας, για μισθωτική περίοδο τεσσάρων (4) ετών και για μετακινήσεις έως 20.000 χιλιομέτρων ετησίως. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail:etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

25/2/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΩΣ 09/03/2016. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον έλεγχο και τη συντήρηση των συστημάτων συναγερμού και ασφαλείας του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 4 Μαρτίου 2016. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 09/03/2016. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής, άμεσης διαθεσιμότητας και τεχνικής επάρκειας για την εγκατάσταση. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

25/2/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΩΣ 09/03/2016. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια και τοποθέτηση θυρών διαφυγής στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν επικαιροποιημένες προσφορές. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 4 Μαρτίου 2016. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 09/03/2016. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής, άμεσης διαθεσιμότητας και τεχνικής επάρκειας για την εγκατάσταση. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

25/2/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΩΣ 09/03/2016. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια υλικών ξυλείας, επιπλοποιίας, οικοδομικών ειδών και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν επικαιροποιημένες προσφορές. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 4 Μαρτίου 2016. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 09/03/2016. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής και διανομής των προϊόντων και άμεσης διαθεσιμότητας. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

1/3/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά Ναυαγοσώστες Ανοιχτής Θάλασσας (με άδεια η οποία να είναι σε ισχύ), για την απασχόλησή τους στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας, κατά τη θερινή περίοδο 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση camping@auth.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016, με επισύναψη αντιγράφου της Άδειας Ναυαγοσώστη Ανοιχτής Θάλασσας σε ισχύ και βιογραφικού σημειώματος. Οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

1/3/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά εργολάβο αποκομιδής των φυτικών υλών (φύλλα, κλαδιά, χόρτα) από την Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας, προς τον κατάλληλο για τούτο χώρο απόθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση camping@auth.gr μέχρι τις 30 Μαρτίου 2016.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

24/2/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΩΣ 04/03/2016. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια ειδών ρουχισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν επικαιροποιημένες προσφορές. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 04/03/2016. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός τιμής, ποιότητας, τρόπου πληρωμής και συνεργασίας. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

30/12/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής, για το χρονικό διάστημα από 11 Ιανουαρίου έως 11 Οκτωβρίου 2016. Οι προσφέροντες θα πρέπει να απασχολούν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δυο (2) εργατοτεχνίτες, καθώς επίσης έναν (1) ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων και έναν (1) υδραυλικό. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2015. Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός κόστους, εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Γιαντσελίδη στο τηλ. 2310 995350 (γραφείο 9, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

17/12/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για είδη ένδυσης του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους των κυλικείων της. Συγκεκριμένα: 1) ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ (με ρυθμιζόμενο λαιμό) 2) ΚΑΠΕΛΑ (εστίασης) 3) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ POLO ME KONTO MANIKI (ΑΝΤΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 180gr/m) Η προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τιμή μονάδος για τα ανωτέρων είδη: 1) με εκτύπωση λογοτύπου τριών χρωμάτων 2) με κέντημα λογοτύπου τριών χρωμάτων Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός ποιότητας, τιμής, όρων συνεργασίας και άμεσης παράδοσης. Οι τρεις επικρατέστεροι προμηθευτές θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 έως και 15.00, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

17/12/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν βιογραφικά για εργασία στα κυλικεία που διαχειρίζεται. Τα βιογραφικά θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των κυλικείων. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και η διαθεσιμότητα για εργασία. Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

17/12/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για λογισμικό διαχείρισης κατασκήνωσης 6-9 θέσεων εργασίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2015. Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός κόστους, υποστήριξης και παραμετροποίησης. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Γιαντσελίδη στο τηλ. 2310 995350 (γραφείο 9, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/11/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον ελαιοχρωματισμό των χώρων δυο εκ των κυλικείων της, στην Πολυτεχνική Σχολή και στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2015. Κριτήρια επιλογής αποτελούν ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής και η εμπειρία διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, καθώς επίσης και η άμεση διαθεσιμότητα. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές, θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αθηνά Παπαγεωργίου στο τηλ. 2310 996950.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/11/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ΑΕ αναζητά λογιστή/τρια πτυχιούχο ΑΕΙ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή A’ Τάξης και με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ηλικίας άνω των 35 ετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και των προγραμμάτων της Altec και της Epsilon Net, καθώς επίσης η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αθανάσιο Τυμπανάρη στο τηλ. 2310 995284.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/11/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ΑΕ αναζητά βοηθό λογιστή/τρια πτυχιούχο ΑΕΙ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Β’ Τάξης και με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και των προγραμμάτων της Altec και της Epsilon Net, καθώς επίσης η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αθανάσιο Τυμπανάρη στο τηλ. 2310 995284.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

24/11/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τη σύνταξη μελέτης αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας στο Ποσείδι Χαλκιδικής με τίτλο: «Αποτύπωση και έλεγχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, συστημάτων γείωσης, κλπ. Παραδοτέα: πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια (κατόψεις εγκαταστάσεων, μονογραμμικά, κλπ.), όπου θα εμφαίνονται μήκη (κατ’ εκτίμηση) και διατομές παροχών, καθώς και τα μέσα προστασίας». Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2015. Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός κόστους, προηγούμενης εμπειρίας και τεχνολογικής επάρκειας για την υλοποίηση της μελέτης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Γιαντσελίδη στο τηλ. 2310 995350 (γραφείο 9, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ).
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

11/11/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές: Α) για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο, συντήρηση και βεβαίωση καλής λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ και ειδικότερα για τα κάτωθι συστήματα: 1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 2. Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς 3. Αυτόματο σύστημα καταιονισμού Β) για έκτακτες εργασίες συντήρησης των παραπάνω συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, σε περίπτωση βλάβης, για διάστημα ενός έτους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται, για το μεν Α) σκέλος της πρόσκλησης στο συνολικό κόστος των εκτελούμενων εργασιών, ενώ για το Β) σκέλος σε ωριαία αποζημίωση μη συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ. μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015. Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός τιμής, προσφερόμενων υπηρεσιών και άμεσης διαθεσιμότητας. Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/11/2015 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την προμήθεια τυπωμένων πλαστικών σακουλών τύπου «χούφτα». Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στις ελάχιστες ποσότητες και θα αφορά την τιμή κιλού, την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα ανά οδηγό, το κόστος για τα κλισέ (λάστιχα), το χρόνο παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής, στοιχεία που αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. Οι ζητούμενες σακούλες θα είναι μεγέθους 30*40 ή μεγαλύτερες, η εκτύπωση τους θα είναι δίχρωμη και το μέγεθος της εκτύπωσης θα είναι περίπου 10*20 εκατοστά. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 15.00 μ.μ., μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2015.Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 25/11/2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310 991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

3/11/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην έδρα και στα υποκαταστήματά της για το διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης για τον Τεχνικό Ασφαλείας ορίζεται στις 75 ώρες ετησίως. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται σε ωριαία αποζημίωση, να περιλαμβάνουν και το κόστος της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ανά υποκατάστημα (υποχρεωτική βάσει του Άρθρου 43, Ν. 3850/2010) και να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 15.00μ.μ. μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν: η τιμή, η εμπειρία, και οι όροι συνεργασίας. Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

29/9/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη συντήρηση συνολικά δέκα (10) κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στα γραφεία της και στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Ειδικότερα, ζητείται συνεργασία με εγκαταστάτη τεχνικό- συντηρητή, που διαθέτει σχετική άδεια- για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την ετήσια συντήρησή των κάτωθι κλιματιστικών μονάδων- συστημάτων: • 3 κλιματιστικές μονάδες τύπου «ντουλάπα» • 3 κλιματιστικά συστήματα οροφής τύπου «καναλάτο» • 1 κλιματιστική μονάδα τύπου «αεροκουρτίνα» • 3 κλιματιστικές μονάδες τύπου «τοίχου» καθώς επίσης την αλλαγή θέσης μίας κλιματιστικής μονάδας. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το κόστος συντήρησης (εργασία και πιθανά ανταλλακτικά) ανά κλιματιστική μονάδα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση : etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, lος όροφος, τηλ. 2310 995210} από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2015. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 02/10/2015. Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός τιμής και προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης .
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

24/9/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και ψυκτικούς για εργασίες συντήρησης στα κυλικεία που διαχειρίζεται και στα γραφεία της, κατά τη διάρκεια του νέου ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριος 2015 - Αύγουστος 2016). Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε ωριαία αποζημίωση , για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άδεια εγκαταστάτη. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e -mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ . 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός τιμής, συνεργασίας και υποστήριξης, τρόπου πληρωμής και εμπειρίας, καθώς επίσης και η άμεση διαθεσιμότητα. Οι επικρατέστεροι θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

21/9/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον έλεγχο καλής λειτουργιας και τη συντήρηση συνολικά εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στα γραφεία της και στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Ειδικότερα, ζητείται συνεργασία με εγκαταστάτη τεχνικό- συντηρητή, που διαθέτει σχετική άδεια- για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την ετήσια συντήρησή των κάτωθι κλιματιστικών μονάδων- συστημάτων: • 3 κλιματιστικές μονάδες τύπου « ντουλάπα» • 2 κλιματιστικά συστήματα οροφής τύπου « Καναλάτο » • 1 κλιματιστική μονάδα τύπου « αεροκουρτίνα» • 3 κλιματιστικές μονάδες τύπου «τοίχου » καθώς επίσης την αλλαγή θέσης μίας κλιματιστικής μονάδας. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το κόστος συντήρησης (εργασία και πιθανά ανταλλακτικά) ανά κλιματιστική μονάδα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση : etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, lος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2015. Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός τιμής και προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

14/9/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη-τες για την προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης, υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιήσει για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων σε αίθουσες του ΑΠΘ. Οι συνεργάτες θα παρέχουν το ζητούμενο έργο με δικό τους προσωπικό. Η οικονομική προσφορά ζητείται να διατυπώνεται με τους ακόλουθους τρόπους: Για την υπηρεσία φύλαξης και την υπηρεσία καθαριότητας, με βάση τον αριθμό καθαριστών και τις απαιτούμενες ώρες εργασίας. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται με μέσα του συνεργάτη. Για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανά ημερήσια εκδήλωση, ανεξάρτητα της διάρκειας παρουσίας του τεχνικού. Κριτήριο αξιολόγησης για κάθε υπηρεσία αποτελεί ο συνδυασμός τιμής και τρόπου πληρωμής. Επίσης θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα ενός συνεργάτη να προσφέρει περισσότερες της μίας υπηρεσιών. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές, μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310 991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

7/9/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ-ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1) Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ΑΕ, ( ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του καταστήματος Ψιλικών- Ζαχαρωδών ειδών που βρίσκεται έναντι της Κεντρικής Πύλης του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 2) Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της ΕΑΔΠ του ΑΠΘ την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 στα Γραφεία της Εταιρείας (Προαύλιο 1oυ ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ). 3) Όροι διεξαγωγής και συμμετοχής στο διαγωνισμό Ο διαγωνισμός θα γίνει με έγγραφες κλειστές προσφορές. Αποκλείεται η συνέχισή του με προφορικές προσφορές, καθώς επίσης και οι αντιπροσφορές. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει δυο ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους: α) uποφάκελος με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και β) υποφάκελος με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ- ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΧΕΠΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Στους υποφακέλους θα αναγράφεται υποχρεωτικά η αντίστοιχη ένδειξη (Δικαιολογητικά ή Οικονομική Προσφορά). Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά ή νομιικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

23/7/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στους χώρους λειτουργίας της. Ειδικότερα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τις εργασίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α με τίτλο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 28 Αυγούστου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

23/7/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων προϊόντων, για τις ανάγκες λειτουργίας των κυλικείων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015. Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 30/9/2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

23/7/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ετήσιο πρόγραμμα εντομοκτονίας- μυοκτονίας (Σεπτέμβριος 2015- Αύγουστος 2016) στους χώρους των πέντε κυλικείων που διαχειρίζεται (Νομικής, Πολυτεχνείου, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Σχολής Θετικών Επιστημών, Ιατρικής). Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το κόστος του ετήσιου προγράμματος ανά κυλικείο. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

9/7/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την ανάπτυξη συστήματος HACCP σε πέντε κυλικεία της στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης και πιο συγκεκριμένα για τα κυλικεία στα κτίρια των Σχολών Πολυτεχνική- Νομική- Θετικών Επιστημών- Ιατρική και στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το έργο του συνεργάτη θα περιλαμβάνει για κάθε κυλικείο ξεχωριστά: • Εκπόνηση μελέτης HACCP • Σύνταξη φακέλου και υποβολή του σε εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης • Σύνταξη ξεχωριστής έκθεσης απαιτούμενων αλλαγών • Εκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση των διαδικασιών • Υποστήριξη στην προετοιμασία για τον αρχικό έλεγχο πιστοποίησης καθώς και για τις δύο ετήσιες επιθεωρήσεις. • Την τελική πιστοποίηση κατά HACCP από το φορέα πιστοποίησης Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Νανά Παπαγεωργίου στο 2310 996950 ή στο 6942621999.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

25/6/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων προϊόντων, για τις ανάγκες λειτουργίας των κυλικείων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

8/6/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ να υποβάλουν βιογραφικά για εργασία στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Τα βιογραφικά θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των κυλικείων. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η ενεργή φοιτητική ιδιότητα, η διαθεσιμότητα για εργασία και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

8/6/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτη για την προμήθεια κυλινδρικής θήκης πτυχίου όπως περιγράφεται στη συνέχεια: • Υλικό κυλίνδρου χαρτόνι • Διάμετρος ~5cm • Ύψος ~32 cm • Επικάλυψη με δερματίνη ή χαρτί με υφή δερματίνης ή αντίστοιχο υλικό • Εκτύπωση με χρυσοτυπεία • Διάμετρος σήματος που εκτυπώνεται ~7cm Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά και επιδέχονται διαφοροποίησης, αρκεί να διατηρείται το ύφος του αντικειμένου. Στην προσφορά να αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία ανάθεσης και η ελάχιστη παραγγελία. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός τιμής, ποιότητας, τρόπου πληρωμής και συνεργασίας ενώ θα αξιολογηθούν και οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις. Οι επικρατέστεροι προμηθευτές μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διογένη Διονυσιάδη στο 2310 991365 ή στο 6944744185.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

29/5/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των γραφείων και τεσσάρων κυλικείων της (Νομικής- Πολυτεχνείου- Ιατρικής- Θετικών Επιστημών). Οι εργασίες αφορούν τα παρακάτω: • Έλεγχο καλής λειτουργίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον έλεγχο γειώσεων και στο τεστ διακοπτών διαφυγής • Επισήμανση των προβλημάτων δυσλειτουργίας • Προτάσεις εργασιών αποκατάστασης • Προτάσεις κατανομής φορτίων • Ηλεκτρολογικό σχέδιο Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα αποτυπωθεί σε τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα τεχνικά σχέδια και θα παραδοθεί εις διπλούν στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 03-06-2015. Κριτήρια επιλογής είναι ο συνδυασμός τιμής, εμπειρίας και χρόνου ανταπόκρισης .
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/5/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Α .Π.Θ . ΣΤΗΝ ΚΑΜΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1) Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ. Α.Ε., (στο εξής «ΕΑΔΠ ΑΠΘ») προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του Εστιατορίου, που λειτουργεί εντός του χώρου της Πανεπιστημιακής κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Καλάvδρα Χαλκιδικής. 2) Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από τηv αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στις 04 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ . Στα Γραφεία της Εταιρείας (Προαύλιο 1oυ ορόφου του Κτιρίοu Διοίκησης του ΑΠΘ-τηλ. 2310 995210).
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

26/5/2015 Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Έναρξη εγγραφών για το σχολικό έτος 2015-2016 Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Παιδικό Κέντρο ΕΑΔΠ ΑΠΘ ως αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα, η οποία περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό (για παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως 5 ετών) και Νηπιαγωγείο. Διοικείται από το Δ.Σ. Της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), που επικουρείται στο έργο του από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, μέλη του οποίου είναι καθηγητές του ΑΠΘ. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2015-2016 στις παρακάτω ημερομηνίες: από Τρίτη 2 Ιουνίου έως και Τετάρτη 10 Ιουνίου* στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (Πανεπιστημιούπολη, όπισθεν ΑΧΕΠΑ) [ώρες 8:00π.μ. - 15:00 μ.μ.]. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστοχώρο του Παιδικού Κέντρου: http://www.paidiko.auth.gr/el/node/145 Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 995240,κ. Συμεωνίδου, Διευθύντρια 2310 995039, 2310 995130 κ. Ιωάννου, Γραμματέας Fax: 2310 995039 E-mail: pedkentro@ad.auth.gr Web site: www.paidiko.auth.gr
Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.

26/5/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Α .Π.Θ . ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1) Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ. Α.Ε., (στο εξής «ΕΑΔΠ ΑΠΘ») προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του Εστιατορίου, που λειτουργεί εντός του χώρου της Πανεπιστημιακής κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Καλάvδρα Χαλκιδικής. 2) Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από τηv αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στις 04 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ . Στα Γραφεία της Εταιρείας (Προαύλιο 1oυ ορόφου του Κτιρίοu Διοίκησης του ΑΠΘ-τηλ. 2310 995210).
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

26/5/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για τη Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των Δένδρων εντός της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής και επίβλεψη των εργασιών κλάδευσης και υλοτομίας των επικίνδυνων δένδρων, εκτάσεως 130 στρεμμάτων περίπου. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν τους εξής τομείς: • Κλάδευση με σκοπό την απομάκρυνση ξηρών κλαδιών. • Κλάδευση με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας των δένδρων και την απομάκρυνση εκτός των ξηρών και κάποιων χλωρών κλαδιών, προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητά τους. • Βελτίωση τομών και περιποίηση πληγών των δένδρων. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την έγκριση του τοπικού Δασαρχείου Κασσανδρείας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να συνταχθεί ειδική τεχνική έκθεση η οποία θα αποδεικνύει, τόσο περιγραφικά όσο και φωτογραφικά, την αναγκαιότητα της υλοτομίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 13.00μ.μ. μέχρι τις 28-05-2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/5/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη φύλαξη επί 24ώρου βάσεως, του εσωτερικού και περιμετρικού χώρου της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 01-07-2015 μέχρι 31-08-2015. Ειδικότερα η φύλαξη αφορά τους εξής χώρους: 1. του υπαίθριου χώρου Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, εκτάσεως περίπου 100 στρεμμάτων 2. των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 13.00μ.μ. μέχρι τις 28-05-2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/5/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη συντήρηση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτρολογικών, καθώς και των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν τους εξής τομείς : 1. Έλεγχος και συντήρηση δικτύου ύδρευσης και συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης. 2. Έλεγχος και συντήρηση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 3. Οικοδομικές εργασίες συντήρησης στους οικίσκους της κατασκήνωσης. 4. Προμήθεια και εγκατάσταση 27 ηλιακών συλλεκτών 5. Έλεγχος και συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας – πυροπροστασίας. Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ έως και 13.00 μ.μ. μέχρι τις 28-05-2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

26/5/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές για την καθαριότητα του υπαίθριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, κατά την περίοδο από 10-06-2015 μέχρι 31-08-2015. Ειδικότερα οι εργασίες καθαριότητας αφορούν τους εξής χώρους: 1. καθαρισμός του υπαίθριου χώρου (ενδεικτικά δρόμων, αυλών κ.α.) Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας και της λοιπής περιμέτρου, εκτάσεως περίπου 130 στρεμμάτων 2. καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτισμάτων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 π.μ. έως και 13.00μ.μ. μέχρι τις 28-05-2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

13/5/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες λειτουργίας της έδρας και των υποκαταστημάτων της. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν και το κόστος για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωσή τους, καθώς επίσης το κόστος για την προμήθεια σημάνσεων ένδειξης θέσης και βάσεις στήριξης αυτών. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 22 Μαΐου 2015. Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός τιμής και προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

12/5/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΑΔΠ ΑΠΘ Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για εγγραφές στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πιθανών έκτακτων αναγκών σε παιδαγωγικό προσωπικό (νηπιαγωγούς ΑΕΙ και βρεφονηπιοκόμους ΤΕΙ), κατά το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (Ιούλιος 2015) ή /και κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδικού Κέντρου: http://www.paidiko.auth.gr/el/node/141 από την Τρίτη 12/5/2015 έως και τη Δευτέρα 25/5/2015. Πληροφορίες-επικοινωνία: Παιδικό Κέντρο ΕΑΔΠ ΑΠΘ Τηλ:2310995039 & 2310995130, κ. Ιωάννου
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

24/4/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές συνεργασίας για την παρασκευή παγωμένου γιαουρτιού στα κυλικεία της εταιρείας . Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο της παρασκευής, δηλαδή μηχανήματα & συντήρηση αυτών, απαιτούμενα υλικά και τρόπο συνεργασίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι της 4 Μαίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

23/4/2015 Διακήρυξης Εκμίσθωσης Κυλικείου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ Η Εταιρεία Αξιοποίη σης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Κυλικείου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαϊου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ. - 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Μα'ϊου 2015 και μέχρι τις 12:30 μ. μ. ώρα. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών και έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310995210, κα Λάππα) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης .
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

8/4/2015 Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του: • Παντοπωλείου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά τις ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 και μέχρι την 13η μ.μ. ώρα. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών και έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης AΠΘ, προαύλιο 1ου ορόφου, τηλ. 2310995210, κα Λάππα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ.

6/4/2015 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για ανάληψη υλοποίησης του έργου για τη διαμόρφωση χώρου διαστάσεων 36 τμ ώστε να φιλοξενήσει φωτοτυπικό κέντρο. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των εργασιών, των απαιτούμενων υλικών και την επιστασίας από τον εργολήπτη όπως αναγράφονται παρακάτω. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 24 Απριλίου 2015
Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος από εδώ.

18/3/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια 30 κ.μ. (m³) πλυμένης άμμου Αξιού για τις ανάγκες του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

12/3/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια εκτυπωμένων αναμνηστικών αντικειμένων. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτά (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/3/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17/03/2015. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες ελέγχου και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των γραφείων και των 5 κυλικείων της. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν σε έλεγχο εγκαταστάσεων, γειώσεων, διακοπτών διαφυγής και επιδιόρθωση αυτών. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr ) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17/03/2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/3/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17/03/2015. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες ελέγχου και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων των κυλικείων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17/03/2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

13/2/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια χαρτικών, αναλωσίμων και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων της και των λοιπών τμημάτων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2015. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής και διανομής των προϊόντων. Οι τρεις επικρατέστεροι προμηθευτές θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

13/2/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες ελέγχου και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων των κυλικείων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

13/2/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για εργασίες ελέγχου και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των γραφείων και των 5 κυλικείων της. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν σε έλεγχο εγκαταστάσεων, γειώσεων, διακοπτών διαφυγής και επιδιόρθωση αυτών. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr ) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

6/3/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17/03/2015. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργάτες για την προμήθεια χαρτικών, αναλωσίμων και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων της και των λοιπών τμημάτων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00 έως και 13:00, μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2015. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο συνδυασμός τιμής, τρόπου πληρωμής και διανομής των προϊόντων. Οι τρεις επικρατέστεροι προμηθευτές θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17/03/2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

9/1/2015 Ζήτηση Εργασίας. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ πρόκειται να προσλάβει πωλητή/τρια με επαρκή εμπειρία, για την ανάπτυξη των πωλήσεων των αναμνηστικών προϊόντων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα στις εγκαταστάσεις του όσο και στην πόλη. Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και ένα πακέτο αμοιβών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους έως και 19/01/2015, στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr

9/1/2015  Ζήτηση Εργασίας. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ πρόκειται να προσλάβει τρεις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος για τετράωρη απασχόληση στα κυλικεία της. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ενεργοί φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου, να έχουν προηγούμενη ανάλογη εμπειρία και να διαθέτουν κάρτα υγείας. Υποβολή βιογραφικών μέχρι τις 19/01/2015, στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr

8/12/2014 Η Ε.Α.Δ.Π. ΑΠΘ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αρχικές προσφορές προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων προϊόντων, για τις ανάγκες λειτουργίας των κυλικείων της. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (email: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09.00 έως και 13:00, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2015.
Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος από εδώ.

23/9/2014 Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα των κλειστών προσφορών για την ανάδειξη μισθωτή του Κυλικείου του Αγροκτήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00 μ.μ.. Η παραλαβή τους θα γίνεται καθημερινά από ώρες 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Κατεβάστε την προκύρηξη

 
       
    Επιστροφή στις ανακοινώσεις  

 

Η ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι υπό κατασκευή.