Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη αποτελούν βασική κοινωνική παροχή του Πανεπιστημίου, τόσο προς τους φοιτητές όσο και προς το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ. Το Πανεπιστήμιο καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη   Νέα Μαγειρεία

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΔΠ έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των χώρων παρασκευής του συσσιτίου στη Φοιτητική Λέσχη, ώστε να γίνει δυνατό η εφαρμογή του κανονισμού HACCP.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (επιλέξτε για λεπτομέρειες)
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής - Κ.Ε.Σ.Υ.Ψ.Υ. Φοιτητική Εβδομάδα Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ
Συμφωνική Ορχήστρα Αντισεισμική Προστασία Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ Φ.Ε.Α.Π.Θ.
Επιτροπές Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων και Σπουδών Κατασκήνωση Καλάνδρας Πανεπιστημιακά Δάση
Αθλητικές Εκδηλώσεις Γυμναστήριο ΑΠΘ Παρατηρητήριο ΑΠΘ Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Διαχείριση Παραγωγή & Εκμετάλλευση CD Επιτροπή Εντύπων & Ψηφιακών Εκδόσεων
Βιβλιοθήκη Π. Κονδύλη Αρχείο Μουσ. Εικονογραφίας ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπ.Πολιτών) Ταμείο Υποστήριξης Φοιτητών
Σταθμός Αυτοκινήτων Αποτύπωση της γνώμης των πολιτών της Θεσσαλονίκης για το ΑΠΘ
Μουσείο ΑΠΘ Νομικές Εκκρεμότητες Αγροκτήματος ΑΠΘ στη θέση "Πολύζοβα"